Zöld információk és ötletek óvodapedagógusoknak

Zöldítő

Pécsi Kertvárosi Óvoda Korszerű Ön- és Szervezetfejlesztési Innováció (KÖSZI) projektjének bemutatása

2019. március 10. - Borsós Zsófia

KÖSZI projektünk középpontjában a Kertvárosi Óvoda szervezetének megújulása és a dolgozóink lelki egyensúlyának megteremtése áll, melyet korszerű módszertannal és eszközökkel, intézményi törekvésekkel a pozitív pszichológia és a szociálpszichológia ismereteire építve kívánunk megvalósítani. Intézményünk dolgozóinak lelki egészségvédelme tevékenységekkel, folyamatokkal, melyek az emberi személyiséget és a közösségi kapcsolatokat erősebbé és fejlettebbé teszik. Szeretnénk elérni, hogy a pozitív mentálhigiéné eszközei által fejlődjön személyiségünk, önelfogadásunk, pozitív kapcsolataink másokkal, mások elfogadása, a társas integráció. Célunk, hogy óvodánk lelki egészségre tett törekvései által értékátadó, értékközvetítő szerepének hatékonysága növekedjen.

kep1_31.png

Kép forrása: Mystique blog

Kezdetek…

Szervezeti szinten éreztük azt, hogy szükség lenne olyan átfogó, dolgozóinkat támogató intézményfejlesztésre, mely hozzájárul a lelki egészségünk megteremtésére, fenntartására. Korszerű ismeretek birtokában megújul pedagógusaink szakma profilja, vezetőink kompetenciái, szemléletmódja.  Hogy miért a lelki egészség áll a középpontban?

Mi hívta életre a KÖSZI-t? Miért van létjogosultsága?

A gyorsuló és folyamatosan változó világunk új kihívások elé állították a pedagógus társadalmat- vezetőket, pedagógusokat egyaránt. Új perspektívák jelentek meg, melyek elvárják a szervezettől a flexibilitást. Az óvoda egyik legfőbb mozgatórugója, arculatának megrajzolója pedagógiai kultúrája, mely magába foglalja a pedagógusok szakmai és személyes kompetenciáit, a köznevelési intézményt, mint szervezetet, a szervezet céljait, szervezeti kultúrát, hagyományait, értékeit.

A gyerekek ép személyiséggé formálásához szükséges az ép, egészséges pedagógusszemélyiség.

A segítő szakmák képviselői egész személyiségükkel dolgoznak, így különösen megterhelődnek, telítődnek a problémákkal. Előtérbe kerül saját személyes mentálhigiénéjük.

A pedagógus pálya elősegíti a kiégést, teljesítményszorongást!

Néhány ok: Idealizáló elvárásrendszer, fluktuáció, óvodapedagógus hiány, életközépi válság, létbizonytalanság, sok teher (adminisztráció, fegyelmezési problémák, változások), pedagógus életpálya modell.

Mennyire figyelünk önmagunkra és a társainkra? Mit tesznek értünk vezetőink? Hogyan tehetjük könnyebbé mindennapjainkat?

A stressz, kiégés valóságos probléma a mindennapokban. Elhatároztuk, hogy tennünk kell valamit közösen, intézményi szinten, együtt, hiszen:

„SZÁMÍT, HOGY VAGY!

- HOGY VAGY?”

Kerestük azt a pályázati lehetőséget, melynek feltételei, formái, lehetőségei biztosítják számunkra mind szakmailag, mind anyagilag azokat a forrásokat, tevékenységeket, melyek elősegítik a szervezeti cél megvalósulását.

Tempus Közalapítvány Erasmus+ Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek pályázati formáját tartottuk megfelelőnek és készítettük el pályázati anyagunkat.

Miért is az Erasmus+? Lehetőségek széles köre- innováció, szakmai együttműködés, nemzetközi partnerkapcsolatok, tudásmegosztás, tapasztalatcsere, tanulás, jó gyakorlatok cseréje jellemzi ezt a pályázati formát.

Az intézményi szükségleteket felmérve tűztük ki céljainkat, megvalósításukhoz megkerestük a megfelelő partnerintézményeket. Fontos megemlíteni, hogy a Kertvárosi Óvoda, illetve a Siklósi Úti Tagóvodája nagy pályázati múlttal rendelkezik, több sikeres projekt valósult meg.

Partnereinknek a székelyudvarhelyi Ficánka Napköziotthont és a kolozsvári Csemete Óvodát választottuk. Nagy szakmai múlttal, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szervezetek- akiktől tanulhatunk. Igényeink hasonlók voltak, meglévő tudásunkat, ismereteinket megosztva egymással igyekszünk kialakítani egy új intézményi gyakorlatot.

kep5_3.png

Támogatott pályázatunkat 24 hónapos programterv alapján valósítjuk meg.

Időtartalma: 2018.11.01.-2020.10.31.

Száma: 2018-1-HU01-KA229-047864_1

A projekt megvalósításában minden tagóvodánk részt vesz!

kep6_3.png

Kiemelten fontosnak tarjuk az óvoda, mint szervezet lelki egészségét: A mentálhigiénés tudással rendelkező vezető és pedagógus modellként hathat a gyerekekre, a kollégákra, szülőkre, közvetett és közvetlen partnerekre. A vezető, mint kulcspozícióban lévő személy mentálhigiénés kapuőr, mert az ő feladata hatékony közösségi háló működtetése, mely az intézmény lelki egészségét biztosítja.

Az óvodapedagógusi szakma szakma profiljának megújulása új kompetenciák elsajátítását jelenti, mellyel elláthatók a kor elvárásából fakadó új feladatkörök (pl. pályázatírás, alapítvány működtetése, kooperatív munka). Ez csak motivált, kiegyensúlyozott, lelkileg stabil pedagógusokkal lehetséges.

Távlati célként megjelenik a társadalmi szerepvállalás- modellnyújtás, önzetlenség, az altruizmus megtapasztalása, jeles napok (Ölelés Világnapja, A Lelki Egészség Világnapja, Az Emberszeretet Világnapja) a projekt során, amelyeknél fókuszba kerül az esélyegyenlőség- és az érzelmi jólét.  Az óvodában folyó lelki egészségvédelem elérendő célja, hogy az intézmény minden dolgozója jól érezze magát, elégedett legyen, valamint öröm legyen a munka számára.  

Tevékenységeink:

  • Önismeret, belső világ részletes feltárása, egymás felé fordulás
  • Stressz szint felmérése
  • Kiégés prevenció művészetterápia segítségével
  • Vezető és a szervezet hatékonyságának mérése
  • Hatékonyság növelésére tervezett módszerek, tudástartalmak, tréningek: TET, VET, coaching, asszertív kommunikáció, leadership, motivációs technikák, FLOW, fókuszolás (önismeret fejlesztése, önértékelés elősegítése, lelki egészség megőrzése, fejlesztése)
  • Rövid távú képzések
  • Mobilitások

 

Szeretnénk egy kis ízelítőt adni az elmúlt időszak megvalósult projekttevékenységeiből:

 

November: LÉLEKMOZGÁS- JÁTSZUNK A LELKÜNKKEL

Cél: Az ÉN- az egyén belső világának feltárása. Önismeret- önmegértés- önmagunk felfedezése. A belső tudatosságunk fejlesztése

Nevelési értekezlet keretében mutattuk be a KÖSZI-t. Elmerültünk az önismeret világában. Az eredmények létrejötte, a hatásvizsgálat fontos tényezője a projektnek, ezért szükségesnek láttuk felmérni a résztvevők lelki állapotát. Ez önkéntes bemeneti vizsgálat- Maslach-féle kiégés kérdőív pedagógus változata, Életesemény Érték (Holmes-Rahe skála) - révén került sor.

Művészetterápia keretében kollázst, montázst készítettünk a múlt-jelen-jövő jegyében. Minden óvoda elkészítette a Bemutatkozó fényképalbumját.

 

Megszületett a KÖSZI projekt logója internetes szavazás segítségével:

kep10_2.png

December: EGYÜTT- EGYMÁSÉRT!

Cél: Jótékonykodás- segítségnyújtás másoknak ALTRUIZMUS. Befelé figyelés, önmagunkba fordulás, egyensúly megtalálása, belső hangunk meghallása. Ráhangolódás lélekben az ünnepre. Tárd ki a szíved! Együttérző szív: oda kell figyelnünk azokra, akiknek segítségre van szükségük- segítő kéz- Nyújtsd a kezed! Az ajándék- szeretetenergia- bármilyen formában.

December egy különösen érzelmes, önmagunkra és egymásra figyelős, társakat támogató, segítségre szorulókat felkaroló hónap volt. Az eddigi projekttevékenységek kapcsán ekkor éreztük leginkább a közösség erejét, támogatását, a védőhálót. Valami elkezdődött……

Azon túl, hogy jótékonykodtunk közösen, gyerekek, szülők részvételével (Angyalgyár, Cipősdoboz akció, műsoradás az idősek otthonában stb.)

Megszülettek a „Szívhez szóló üzenetek”: Azért szeretlek, mert……a partnerintézmények pedagógusai, dolgozói pozitív, megerősítő üzeneteket raktak borítékba név nélkül a kollégáiknak a Szívhez szóló üzenetek falon. Előtte mindenki elkészítette, feldíszítette a saját magára jellemző borítékját és felrakta az üzenő falra. Az év utolsó együtt töltött napján mindenki kibontja a sajátját. Volt sok nevetés, örömkönny…..éreztük, hogy fontosak vagyunk…

 

Január: LÉLEKSIMOGATÓ

Cél: Az óvodapedagógus szakma profiljának megújítása- korszerű ismeretek, tudástartalmak, módszerek. Érzelmi intelligenciánk fejlesztése a jobb kommunikáció érdekében, szoros emberi kapcsolatok kialakításáért, tudjuk kezelni a stresszt, információ túltengést, terhelést. Fókuszolás, mint önismereti és személyiségfejlesztési módszer elsajátítása. Csapatépítés a partnerekkel a közös projektindító konferencia által.

"Köszönöm!" - fal: Figyeljünk tudatosan arra, hogy mondjunk köszönetet a társunknak. - hogy a pozitív élményünkért, pozitív helyzetünkért, vagy az aktuális állapotunk pozitív irányba történő változásáért köszönettel tartozunk valakinek.

Miért fontos, hogy köszönetet mondjunk párunknak, gyermekünknek, kollégánknak?

Mert a köszönet megélése kellemes érzés és tovább generálja az örömteli helyzeteket. Hatást gyakorol a személyközi kapcsolatok erősítésére, a közösség hangulatának javulására, teljesítmény növekedésére, magasabb érzelmi jólét alakul ki.  

kep14_1.png

A projektindító találkozóra is ebben a hónapban került sor. Január 31.-től február 3.-ig vendégeskedtek nálunk partnereink.

A találkozó célja: KÖSZI projekt nyitórendezvény- Léleksimogató Konferencia/ Erasmus+ tevékenység bemutatása, meghívott előadókkal tartalmas szakmai nap, disszeminációs tevékenység PMJV fenntartó, képviselő, pedagógusok, civil szervezetek, köznevelésben résztvevő intézmények részvételével- a projektben résztvevő partnerek tudásának bővítése, kompetenciák megerősítése- EU értékek közvetítése- civil szervezetek bevonása- munkamegbeszélések a projekt előrehaladásában, weboldal működésének megismerése, belső képzés, szülőkkel való kapcsolatépítés

A projektindító konferenciának a Tudásközpont adott otthont. Közösen került megszervezésre a Kertvárosi Óvoda másik Erasmus+ projektjével, a MESÉ-vel („Mesével Együtt Segítsük az Egészséget!” - a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése mesével, projektkoordinátor Schmidt Éva). A nagyszabású rendezvényen közel 170 fő vett részt. Bemutatásra került az eddigi Erasmus+ projektek, illetve betekintést nyerhettek az érdeklődők az új projektekbe. Megismerhettük a KÖSZI és MESE projekt partnerintézményeit:

Csemete Óvoda, Kolozsvár Dr. Lészai Emő- Clara igazgató

Ficánka Napközi, Székelyudvarhely Prof. Antal Csilla igazgató

Gerle- Grlica Óvoda, Bellye Ruzsicska Ilonka óvodapedagógus

Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Nagymácsény

Bréda Szilvia igazgatóhelyettes 

A korszerű tudástartalmakat a következő előadók közvetítették

a részvevők felé:

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai docens:

„Miért nem működik a százszor megmondtam már?” Hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia

Kerner Barbara EP Baranya vezetője, EU- kommunikációs szakértő, coach, tréner:

„Az egész életen át tartó tanulás”

Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, címzetes főiskolai docens: A diverzitás, mint érték- Ki a nem más?

Fóris Marietta óvodapedagógus, családterapeuta:Gyermekszemek meséi- a családterápiás rendszerszemlélet tükrében”

Császár Levente mesemíves: „Mesék birodalmában”

 

Léleksimogató konferenciáról készült kisfilm az alábbi linken található:

https://www.facebook.com/313109049276374/videos/310023649717022/

KÖSZI projekt megvalósítását követni lehet:

http://koszi.kertvarosiovi.hu/kertvarosi-ovoda/

https://www.facebook.com/Erasmus-K%C3%96SZI-313109049276374/?modal=admin_todo_tour

A munkánk nagymértékben meghatározza az egész életminőségünket. Hozzájárulhat ahhoz, hogy kialakuljon az a meggyőződésünk, hogy létezésünk hasznos céllal rendelkezik és értékes.” (Csíkszentmihályi Mihály)

Új utakon, új lehetőségekkel, új szemlélettel!

KÖSZI az érdeklődést!

 

Hirdiné Deák Diána és Kakas Anikó

projektkoordinátor

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://zoldito.blog.hu/api/trackback/id/tr7914681098

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.