Zöld információk és ötletek óvodapedagógusoknak

Zöldítő

Víz projekthét a pécsi Kertvárosi Óvodában

2017. április 10. - Borsós Zsófia

A megtisztelő „Zöld Óvoda” címet a Kertvárosi Óvoda (székhely: Testvérvárosok tere 1-3.) 2016. decemberében nyerte el. A környezeti neveléssel eddig is foglalkoztunk óvodánkban, a pályázat megnyerése után a „Zöld Óvoda” cím által biztosított értékeket kiemelten építjük be az óvodai nevelés folyamatába- a környezeti és az egészségnevelési prioritásokat hangsúlyosan „kezeljük”, erre építve a fejlődést elősegítő tevékenységeket.

 

kep1_11.png

Célunk, hogy minél közelebb kerüljenek a gyermekek a természethez: megismerjék, tiszteljék, védjék. Hiszünk abban, hogy a tudatos és pozitív mintát adó neveléssel megalapozzuk a gyermekek környezetvédelmi attitűdjét. Valljuk, hogy a gyermekekben, a jövő nemzedékében fel kell ébresztenünk a felelősséget a környezet iránt. A fenntarthatóságra nevelésnek mi lehet (lesz) az eredménye? Kialakul a környezet iránti személyes felelősségük, mélyül és erősödik az elkötelezettségük. A gyermekeken keresztül formáljuk a szülők szemléletét is.

Az óvoda dokumentumaiban, a nevelőmunka folyamatában, a gyermeki tevékenységekben, valamint az óvodai programokban a környezet- egészségvédelmi alapeszme „zöld” tartalmakban jelenik meg. Arra törekszünk, hogy az elengedhetetlen táplálkozási, fogyasztói, hulladékkezelési, környezetvédelmi szokásokat megalapozzuk az óvodában.

Intézményünkben a „zöld jeles napok” megtartása három szinten valósul meg: csoportszinten az életkori sajátosságoknak megfelelően, óvodaszinten közösségformálással, valamint a szülők bevonásával a családok színterén is.

„Zöld Hírek” faliújság tudatja a szülőkkel az aktualitásokat (pl.: „Az év fája, madara”, természet- ünnepek, hasznos tudnivalók, környezet- és egészségbarát szemléletet formáló könyvek, cikkek, programok, civil szervezetek ajánlatai, stb.).

Az óvodapedagógusok és az alkalmazotti kör számára „Zöld könyvtárat” alakítottunk ki a nevelői szobában. Az óvoda web- oldalán külön linken követhetik a „zöld eseményeket” az érdeklődők (http://www.kertvarosiovi.hu/zold-ovoda-223.

 

l_73667.jpg

 

A „Víz projekthetet” is több megbeszélés előzte meg- egyeztetve a célkitűzéseket, feladatokat, tudástartalmakat és legfőképpen a közös programokat. A nevelési év során a víz témájával a gyermekek már többször találkoztak. A projekt során a gyermekek ismereteit kívántuk bővíteni a következő vízzel kapcsolatos témákban: vízi élettérrel való ismerkedés, víz jelentősége az élőlények számára, víz védelme, takarékos vízfelhasználás szokásainak kialakítása. A gyermekek meglévő tudásának felszínre hozására törekedtünk. Játékos tapasztalatszerzéshez, vízzel kapcsolatos szerepjátékokhoz eszközöket készítettünk.

Tovább

Föld napja - játék és kézműves ötletek

2017. április 10. - Borsós Zsófia

Ahogy előző hónapban a Föld órája, áprilisban a Föld napja kínál kiváló alkalmat arra, hogy foglalkozzunk a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdéseivel. 

Az alábbi videó a Föld órája program bemutatása mellett érdekes információkat is tartalmaz:

 

 

Ötletek a zöld jeles nap megünnepléséhez:

 

Tovább

Húsvéti és tavaszi díszek

2017. április 10. - Borsós Zsófia

Kosárka

Közeleg a húsvét, de még van időnk elkészíteni ezt az egyszerű kosárkát, amihez felhasználhatunk egy feleslegessé vált pillepalackot. A flakon alsó harmadát szikével vághatjuk le könnyen, majd egy keskeny sávot lekanyarítva fület is készíthetünk rá. A műanyag karika félbevágása után a lyukasztó jelölheti ki azokat a pontokat, ahol milton kapocs rögzíti majd a kosárkára. A felületét húsvéti vagy tavaszi szalvéta mintákkal díszíthetjük, melyeket decoupage vagy tapéta ragasztóval tehetünk vízállóvá.

 img_2335.JPG

Kép forrása: Zöld-Híd Alapítvány

 

Tovább

Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap a Pécsi dr. Majorossy Imre Utcai Óvodában

2017. március 08. - Borsós Zsófia

Óvodánk 2016 szeptemberében először nyerte el a Zöld Óvoda címet.

Fontos feladat volt számunkra, hogy a fenntarthatóságra való nevelés pedagógiai elvei, értékei beépüljenek a mindennapi nevelő munkánkba. Az előző évek során már gyűjtöttünk egy-egy alkalommal hulladékot, de egyre nagyobb igénnyé vált a folyamatos szelektív hulladékgyűjtés gondolata. Ezáltal ebben az évben kiemelt terveink között szerepel a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, tárgyi feltételeinek megteremtése, környezettudatos magatartás kialakítása és az óvodai élet napi folyamatába történő beépítése.

Ez a jeles nap (Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap) jó lehetőséget kínált arra, hogy a gyermekek változatos tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat, új ismereteket a témával kapcsolatban.

 A környezettudatos szemlélet formálására olyan gyakorlati lehetőségeket kerestem, mely újszerű élményt nyújt a gyermekek számára.

Egy projekthét folyamataként sikerült az elméleti tudás mellett új kiegészítő játékeszközökkel, tartalmas játéktémával megvalósítani óvodánk „zöld” tartalmának kiszélesítését.

A projektmunka előzményei:

  • Látogatást tettünk a Zöld-Híd Alapítvány Öko-kuckó oktatótermében, ahol a gyermekekkel, a témával kapcsolatos foglalkozáson vettünk részt.

Megismerkedtünk a vásárlói szokásokkal, csomagoló anyagokkal, termékek tulajdonságaival (mi miből készült), szelektív gyűjtőedényekkel, a leggyakrabban gyűjthető hulladék fajtákkal, mit és hogyan lehet gyűjteni, a szelektíven gyűjtött hulladékok útjával, újra hasznosítással, veszélyes hulladékokkal és szabályos gyűjtésükkel, valamint hogy milyen haszna lehet a szelektív hulladék gyűjtésnek.

  • Meglátogattuk a Biokom hulladék udvart, ahol megismerhették, hogy hova kerül a szemét, a hulladékszállítás útját, hulladékkezelés gyakorlatát.
  • Könyveket tanulmányoztunk a témával kapcsolatban.
  • Kartonokat, italos dobozokat, WC papír gurigákat gyűjtöttünk.

Kiemelt tevékenységek voltak: - Szelektív hulladék gyűjtés.

                                                   - Újrahasznosítás.

 

 

Tovább